Nasz Biskup Kardynał Gualtiero Bassetti

Słowa kardynała Gualtiero Bassettiego, biskupa i ojca naszej wspólnoty z okazji oficjalnego wejścia naszego Przełożonego Generalnego, Ojca Juliana Gonzaleza, do naszej nowej siedziby prawnej

Tłumaczenie

 Cieszę się z dobrej nowiny, która przychodzi do mnie od Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „braci Jezusa Miłosiernego”. Podobnie jak wszystkie rzeczywistości wzniesione przez Pana, oni również cierpieli, aby rozpocząć to Dzieło.

 Ci młodzi ludzie zostali mi powierzeni w 2015 roku. Od tego czasu odbyli znaczącą drogę odbudowy społeczności zarówno we Włoszech, jak iw innych częściach świata, w których są obecni. Mam nadzieję, że ich świadectwo, na które składa się modlitwa, formacja duchowa i praca, może wzbogacić życie wspólnot chrześcijańskich w diecezjach, w których obecnie się znajdują.

 Powierzam tych młodych braci w macierzyńskie ręce Maryi, Matki Miłosierdzia, aby byli wytrwali i nadal byli przykładem Bożego miłosierdzia w naszych czasach niepewności i nieufności.

 Perugia 15.03.2021

+ Kardynał Gualtiero Bassetti