Witamy

„Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynić miłosierdzie Boże, czynić miłosierdzie jedni drugim”.

(Fragment listu s. Faustyny do ks. Sopoćki, kwiecień 1936 r.)

Czytaj więcej